MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

EGE-TAV EGE TARIM HAYVANCILIK YATIRIM TİC.VE SAN. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Müşteri ve Müşteri çalışanı kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem ve diğer bilgiler (plaka bilgisi) verileri aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç Hukuki Sebep
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5 (2) a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

KVKK 5 (2) c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK 5 (2) ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

• Talep ve Şikayetlerin Takibi

KVKK 5 (2) d: İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak;

• Sözleşmenin ifası kapsamında müşterimizin kendisinden ve/veya müşterimizin çalışanı, tedarikçisi tarafından basılı/elektronik ortamlar üzerinden iletilmektedir.

• Talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla zincir marketlerden, kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan, kurumsal internet sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz/iletişim numaramız üzerinden; basılı/elektronik ortamlar yoluyla iletilmektedir.

• Çekiliş süreçlerinde, organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla müşterilerimiz tarafından kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan elektronik ortam üzerinden iletilmektedir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, işleme amacıyla bağlantılı, orantılı ve sınırlı bir şekilde aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

• Lojistik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz nakliye firmasına ve yasal yükümlülüklerden dolayı Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine aktarılacaktır.

• Yurt dışı satışlarında lojistik süreçlerin yürütülmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz gümrük firmasına aktarılacaktır.

• Müşteri memnuniyetinin sağlanması durumunda, gerekmesi durumunda bayilerimize aktarılacaktır.

• Sosyal medya yönetiminin yürütülmesi hususunda anlaşmalı olduğumuz ajansa aktarılacaktır.

• Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında anlaşmalı olduğumuz denetim firmasına aktarılacaktır.

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılacaktır.

• Hukuki uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlıkların yürütülmesi amacıyla Avukatlarımıza aktarılacaktır.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verileriniz, işleme amacıyla bağlantılı, orantılı ve sınırlı bir şekilde aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

• Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:7 D:704 Konak/İZMİR adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

• egetav@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@ege-tav.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

EGE-TAV EGE TARIM HAYVANCILIK YATIRIM TİC.VE SAN. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Müşteri ve Müşteri çalışanı kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem ve diğer bilgiler (plaka bilgisi) verileri aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç Hukuki Sebep
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Talep ve Şikayetlerin Takibi

KVKK 5 (2) d: İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak internet sitemiz üzerinde yer alan formların doldurulması, çağrı merkezimiz/iletişim numaramız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz yoluyla elektronik ortam üzerinden elde edilmektedir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın, işleme amacıyla bağlantılı, orantılı ve sınırlı bir şekilde talep ve şikayetlerinizin çözümlenebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla tedarikçilerimize, bayilerimize aktarılacaktır.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:7 D:704 Konak/İZMİR adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

• egetav@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@ege-tav.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI

EGE-TAV EGE TARIM HAYVANCILIK YATIRIM TİC.VE SAN. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket”) olarak, internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan bolez.com.tr internet sitesinin (“Site”) Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Çerezler vasıtasıyla Site üzerindeki kullanım ve ziyaret alışkanlıklarınız, oturum bilgileriniz, geçmiş işlemleriniz ve gezinme bilgileriniz işlenmektedir. Şirket olarak, günlük dosyalar, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığımız çerezlerden oluşan kişisel verilerinizi, KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz:

• Site ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek amacıyla Site üzerinde gezinme bilgileriniz işlenmekte, bu amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve güvenli olarak saklanmaktadır.

• Tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla geçmiş işlemleriniz depolanmaktadır.

• Pazarlama izniniz dikkatinde size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site’nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amaçlarıyla, Site üzerinde gezinme bilgileriniz ve/veya Site üzerindeki kullanım geçmişiniz izlenebilmektedir.

• Site’nin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve Siteyi kullanım deneyiminizi iyileştirmek amaçlarıyla işlevsel ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı yöntemlerle toplanan bilgileri veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır?

Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz:

Zorunlu (Temel) Çerezler: Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Örneğin, sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Kalıcı Çerezler: Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Oturum Çerezleri: Siteyi ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım eder. Bu çerezleri silebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz; ancak, bu çerezlerin devre dışı bırakılması, Site performansının düşmesine ve kullanıcı deneyiminizin kısıtlanmasına neden olabilir.

• Google Analytics:

• İşlevi: İzleme / Analiz

• Kullanılma Amacı: Performans ve kullanıcı deneyimini artırmak için, siteye gelen ziyaretçi hareketlerini farklı açılardan ölçümlemek ve analiz etmek.

• Çalışma Yöntemi: bolez.com.tr sitesi içerisinde hangi ekranlarda gezindiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz (anonim) toplu veriler sağlar.

• Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri

Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak, Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin,

• işlenip işlenmediğini öğrenme,

• işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

• Talatpaşa Bulvarı No:59 Alsancak İş Merkezi K:7 D:704 Konak/İZMİR adresindeki Şirketimize bizzat gelerek

• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

• egetav@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

• (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@ege-tav.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.